home 로그인 회원가입 장바구니 마이페이지 고객센터
Math Level 2
Albert Shim
Brian Rhee
Harim Yoo
Chemistry
Kelda Park
Simon Lim
Ryan Lim
Biology
Simon Lim
Caits Lee
Ryan Lim
Physics
Harry Kim
World History
Ki Young Song
Myer Kim
US History
Ki Young Song
Kelly Chung
SAT 2 Chinese
Eunjung Choi
HSK
Eunjung Choi
Chinese
Junga Lee
 
 
Home > SAT II | US History
Ki Young Song Kelly Chung
강의 리스트
전체 l 단품 l 패키지
 
선택
l 선생님 l 강의명 l 강의맛보기 l
강의수
/수강기간
l 강의정보
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History 개념정리 요약 편(Big Picture & Key points)-14강
수강료 : 105,000원( 95 USD)
 
동영상보기
유투브
  14강/45  
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History 개념정리 상세 편(Details & Key Terms) Part. 1(Lecture 01~11)
수강료 : 59,000원( 53 USD)
 
동영상보기
유투브
  11강/30  
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History 개념정리 상세 편(Details & Key Terms) Part. 2(Lecture 12~26)
수강료 : 79,000원( 71 USD)
 
동영상보기
유투브
  15강/45  
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History 개념정리 상세 편(Details & Key Terms) Part. 3(Lecture 27~44)
수강료 : 101,000원( 91 USD)
 
동영상보기
유투브
  18강/50  
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History 개념정리 상세 편(Details & Key Terms) 패키지 (44강)
수강료 : 239,000원( 217 USD)
 
동영상보기
  44강/130  
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History MCQ (Multiple Choice Question) -15강
수강료 : 76,000원( 69 USD)
 
동영상보기
  15강/45  
  Kelly Chung  
SAT II & AP US History 개념정리 상세 편+MCQ 패키지 (59강 완성)
수강료 : 315,000원( 286 USD)
 
동영상보기
  59강/140  
 
 1 

SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
고객문의 faq qa