home 로그인 회원가입 장바구니 마이페이지 고객센터
Math Level 2
Albert Shim
Brian Rhee
James Yoo
Chemistry
Kelda Park
Simon Lim
Ryan Lim
Biology
Simon Lim
Caits Lee
Ryan Lim
Physics
Harry Kim
World History
Ki Young Song
Myer Kim
US History
Ki Young Song
Kelly Chung
SAT 2 Chinese
Eunjung Choi
HSK
Eunjung Choi
Chinese
Junga Lee
 
 
Home > SAT II | Math Level 2
Albert Shim Brian Rhee James Yoo
강의 리스트
전체 l 단품 l 패키지
 
선택
l 선생님 l 강의명 l 강의맛보기 l
강의수
/수강기간
l 강의정보
  James Yoo  
Master SAT: Math 2C 이론 및 실전문제풀이_ Part. 1 (28강 완성)
수강료 : 189,000원( 171 USD)
 
동영상보기
유투브
  28강/80  
  James Yoo  
Master SAT: Math 2C 이론 및 실전문제풀이_Part. 2 _계산기 강의 포함 (15강 완성)
수강료 : 90,000원( 81 USD)
 
동영상보기
  15강/45  
  James Yoo  
Master SAT: Math 2C 이론 및 실전문제 패키지 (Part.1+ Part.2) 총 43강 완성
수강료 : 270,000원( 245 USD)
 
동영상보기
  43강/120  
 
 1 

SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
고객문의 faq qa