home 로그인 회원가입 장바구니 마이페이지 고객센터
Financial Aid
Michelle Jung
PSAT
Ted Chung
New SAT Vocabulary
Ted Chung
Eddie Ham
Steve Han
NEW SAT Reading
Ted Chung
Steve Han
Tom Choe
NEW SAT Writing
Ted Chung
Steve Han
Andrew Kim
Roger Chang
New SAT Math
Sam Choi
Albert Shim
Michael Lee
ACT
Ted Chung
ACT Math
Sam Choi
Advanced Essay Writing
Roger Chang
 
 
Home > SAT I / ACT | New SAT Math
Sam Choi Albert Shim Michael Lee
강의 리스트
전체 l 단품 l 패키지
 
선택
l 선생님 l 강의명 l 강의맛보기 l
강의수
/수강기간
l 강의정보
  Sam Choi  
SAT 1 Math 만점공략특강 Part.1_이론+실전 통합완성 편(28강 +계산기 2강)_총 30강 완성
수강료 : 150,000원( 136 USD)
 
동영상보기
  30강/90  
  Sam Choi  
SAT 1 Math 만점공략특강 Part.2_College Board Official Guide 해설강의_8세트 (해설강의 37강+계산기 강의 2강)
수강료 : 170,000원( 154 USD)
 
동영상보기
  39강/100  
  Sam Choi  
SAT 1 Math 만점공략특강 패키지 (Part.1+ Part.2)_이론,실전 통합편 + 오피셜 가이드 8세트 해설강의
수강료 : 270,000원( 245 USD)
 
동영상보기
  69강/150  
 
 1 

SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
고객문의 faq qa